Tekrar Basımlar

 • Stiller

  Stiller

  Max Frisch

  Okuyucuyu da “oyuna” katan bir başyapıt...
  DETAY
 • Hayat Problem Çözmektir

  Hayat Problem Çözmektir

  Karl R. Popper

  Hayat Problem Çözmektir, Popper’in ölmeden kısa bir süre önce üzerinde çalıştığı son kitap olmasının yanı sıra, ünlü filozofun en çok okunan kitabı olma özelliğini de taşıyor.
  DETAY
 • Batnas Tepeleri’nde Zaman

  Batnas Tepeleri’nde Zaman

  Saffet Tanman

  Denizin tuzuyla çoraklaşmış topraklarda pamuk tarımı mümkün mü? Bu "imkânsız düş"ün çarpıcı öyküsü, Saffet Tanman’ın anılarında hayat buluyor.
  DETAY
 • Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi

  Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi

  Cemal Süreya

  Bilgiçlik taslayan şeyler yazma. Daha içten ol. Serüvenlerden düşlerden söz et. Sözgelimi, lacivert ipek helikopter uçsun yazılarında. Bilgi de ver.
  DETAY
 • Kayseri Cezaevi Günlüğü

  Kayseri Cezaevi Günlüğü

  Celal Bayar

  Tartışmalı bir dönemin birinci elden tanıklığı...
  DETAY
 • Kültür Kuramı

  Kültür Kuramı

  Nermi Uygur

  Çok ufak bir-iki sözcük ve yazım "Yenileme"si dışında, "Eldeğmeden" sunuyoruz.
  DETAY
 • Hüzünlü Dönenceler

  Hüzünlü Dönenceler

  Claude Lévi- Strauss

  Saussure'ün "Genel Dilbilim Dersleri", Freud'un "Düşlerinin Yorumu", Wittgenstein'ın "Tractatus"u yüzyılın düşünce yaşamında ne oranda önem taşıyorsa, Claude Levi-Strauss'un "Hüzünlü Dönenceler"i de o oranda önem taşır.
  DETAY
 • Yaban Düşünce

  Yaban Düşünce

  Claude Lévi- Strauss

  Yazarın yöntem sorunlarını ve tarih yaklaşımını sergilerken, zamanda da "ilkel" olarak adlandırılan toplulukların düşünce sistemlerini de ele alan bu temel yapıt "yaban düşünce"nin derinlerinde yatan anlamı ortaya çıkarır.
  DETAY
 • Kültürün abc'si

  Kültürün abc'si

  Bozkurt Güvenç

  Bozkurt Güvenç: Türkiye'de sosyal bilimlerin temel taşlarından biri...
  DETAY
 • Retorik

  Retorik

  Aristoteles

  Aristoteles'in bütün yapıtları gibi Retorik de hemen hemen bütün dillere çevrildi, hem Doğu'yu, hem de Batı'yı etkiledi.
  DETAY
 • Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri

  Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri

  Bülent Tanör

  Elinizdeki kitap, "Çokuluslu Osmanlı İmparatorluğu"ndan yola çıkarak "Türkiye'de Ulusal Devletin Kuruluşu" ve "Çok Partili Rejim" başlıkları altında anayasal değişme sorunlarına ışık tutmaya çalışıyor.
  DETAY
 • Theo'ya Mektuplar

  Theo'ya Mektuplar

  Vincent Van Gogh

  Vincent Van Gogh’un on yedi yıl boyunca, intiharından iki gün önceye dek kardeşi Theo’ya yazdığı mektuplar, sanatçının Auvers-Sur Oise’da noktalanan yaşamından ve yaratım sürecinden bir kesiti sunuyor.
  DETAY
 • Felsefenin Çağrısı

  Felsefenin Çağrısı

  Nermi Uygur

  Türkçenin bu büyük düşünüründen bir başyapıt daha!
  DETAY
 • Belirsizin Bilimleri - İnsan Bilimleri İçin Yeni Bir Epistemoloji

  Belirsizin Bilimleri - İnsan Bilimleri İçin Yeni Bir Epistemoloji

  Abraham Moles

  Eserleri çeşitli dillere çevrilen Moles, bu kitabında bilim hakkında kalıplaşmış ön-yargılarımızı sorgulamaktadır.
  DETAY
 • Türkiye’de Tayyarecilik (1910-1924)

  Türkiye’de Tayyarecilik (1910-1924)

  Avni Okar

  ürkiye’de Tayyarecilik: 1910-1924, bu tarihin yazılışına günü gününe şahit olmuş, onu içeriden yaşamış bir kişinin kaleminden çıktı: Emekli Albay Avni Okar.
  DETAY
 • Işık Bahçeleri

  Işık Bahçeleri

  Amin Maalouf

  Maalouf diğer romanlarında olduğu gibi yine bir karakterin yaşamı üzerinden dünyaya açılarak yapıtını kuruyor.
  DETAY
 • Alacakaranlık

  Alacakaranlık

  Sâdık Hidâyet

  Fars kültür ve medeniyetinin Arap kültür ve medeniyetinden üstün olduğunu kanıtlamaya çalışırken Budist felsefesi ışığında hayatı ve ölümü işliyor...
  DETAY
 • Bize Göre ve Bir Seyahatin Notları

  Bize Göre ve Bir Seyahatin Notları

  Ahmet Hâşim

  Ahmet Hâşim’in edebiyatımızda estirdiği 80 yıllık fırtına, her kuşaktan okurun ilgisiyle YKY’de devam ediyor...
  DETAY
 • Ses ve Öfke

  Ses ve Öfke

  William (Cuthbert) Faulkner

  Yazar bu yapıtında, yaşananları, düşünülenleri, sıkışan ve patlayan duyguları vermekteki ustalığını doruğa taşıyor. Dört bölümden oluşan romanda, bir ailenin dağılışı, aile bireylerinin bilinç akışlarıyla izleniyor.
  DETAY
 • Atatürk’ten Hatıralar

  Atatürk’ten Hatıralar

  Hasan Rıza Soyak

  Uzun yıllar devletin en üst kademesinde Özel Kalem Müdürlüğü yapan Hasan Rıza Soyak, anılarını Atatürk’ten Hatıralar adlı kitapta topladı.
  DETAY