Tarih

 • İstiklal Harbi (Garp Cephesi)

  İstiklal Harbi (Garp Cephesi)

  Cevdet Kerim İncedayı

  Savaşın hemen sonrasında, anılar henüz tazeyken, Kurtuluş Savaşı’nı gün gün anlatan Türk İstiklal Harbi, araştırmacılar için vazgeçilmez bir kaynak...
  DETAY
 • 12 Mart Anıları

  12 Mart Anıları

  Nihat Erim

  Cumhuriyet tarihinin ikinci askeri müdahalesinin yapıldığı 12 Mart döneminin başbakanı Nihat Erim, “olağanüstü koşullar”ın hüküm sürdüğü bir dönemi anılarıyla aydınlatıyor: 12 Mart Anıları…
  DETAY
 • II. Meşrutiyette Arnavut Muhalefeti

  II. Meşrutiyette Arnavut Muhalefeti

  Banu İşlet Sönmez

  Bu kitapta II. Meşrutiyet’in ilk yıllarını kapsayan dönemde İttihat ve Terakki yönetimine karşı gelişen Arnavut muhalefeti ve bu muhalefetin bir parçasını oluşturan Arnavut ulusçu hareketi, içerisinde geliştiği siyasi koşullar ve yönetimle ilişkisi çerçevesinde çözümleniyor.
  DETAY
 • Batı Medeniyetinin Doğulu Kökenleri

  Batı Medeniyetinin Doğulu Kökenleri

  John M. Hobson

  John Hobson, kitabında Batı’nın yükselişine dair yaygın görüşlerin etnomerkezci önyargılarıyla mücadele ediyor.
  DETAY
 • Osmanlı İmparatorluğu'nun Tarihsel Coğrafyası

  Osmanlı İmparatorluğu'nun Tarihsel Coğrafyası

  Donald Edgar Pitcher

  Kitap, eleşitirel kaynakçası, dizini ve metni bütünleyen haritalarıyla Osmanlı İmparatorluğu konusunda temel bir başvuru kaynağıdır.
  DETAY
 • 15. ve 16. Yüzyılda Topkapı Sarayı - Mimarî, Tören ve İktidar

  15. ve 16. Yüzyılda Topkapı Sarayı - Mimarî, Tören ve İktidar

  Gülru Necipoğlu

  Yazar, Osmanlı İmparatorluğunun en güçlü olduğu dönemde imparatorluğun gücünü yansıtan Topkapı Sarayı’nın, zengin arşivlerle ve görsellerle süslü ayrıntılı bir incelemesini ve yorumlamasını yapıyor.
  DETAY
 • Doğu'ya Yolculuğun Yükselişi

  Doğu'ya Yolculuğun Yükselişi

  Gerald MacLean

  Bu kitap, Doğu ile Batı arasındaki düşmanlığın tarihsel ya da kaçınılmaz olmaktan çok seçici belleğin bir sonucu olduğunu gösteriyor.
  DETAY
 • Osmanlı Hanımı

  Osmanlı Hanımı

  Fanny Davis

  Fanny Davis dikkat çekici bu çalışmasıyla az bilinen bir dünyaya, Osmanlı hanımının dünyasına eğiliyor.
  DETAY
 • Arapların Gözünden Haçlı Seferleri

  Arapların Gözünden Haçlı Seferleri

  Amin Maalouf

  Maalouf’un 1983 tarihli bu yapıtı, 11. yüzyılın sonundan 13. yüzyılın başına kadar devam eden Haçlı Seferleri’ni egemen tarih anlayışının yerine “öteki”nin gözünden anlatıyor.
  DETAY
 • Osmanlı-Türk Modernleşmesi - 1900-1930

  Osmanlı-Türk Modernleşmesi - 1900-1930

  François Georgeon

  Bu an, 19. ve 20. yüzyılların dönemecinde bir avuç insanın onun varlığını açıkladığı ve heyecanla bunu kanıtlamaya giriştiği andır.
  DETAY
 • Nihat Erim / Günlükler 1925 - 1979

  Nihat Erim / Günlükler 1925 - 1979

  Nihat Erim

  Bu 47 defter, Türk siyasi hayatinin pek çok dönemine isik tutacak nitelikte.
  DETAY
 • Bir Şehzadenin Hâtırâtı Vatan ve Menfâda Gördüklerim ve İşittiklerim (1. hamur)

  Bir Şehzadenin Hâtırâtı Vatan ve Menfâda Gördüklerim ve İşittiklerim (1. hamur)

  Ali Vâsıb Efendi

  Bir Osmanlı şehzadesinin çocukluktan gençliğe kadarki yaşantısının ve sürgün yıllarında Osmanlı hanedan üyelerinin yaşadıklarının anlatıldığı bu kitap, tarih yazınımıza önemli bir katkı.
  DETAY
 • Türk Anadolu’da Mengücekoğulları

  Türk Anadolu’da Mengücekoğulları

  Necdet Sakaoğlu

  Kitabin ana konusu, Yukari Firat’in, kismen de Kelkit’in engebeli havzalarinda tutunabilmis Orta Asyali bir Türk hanedaninin öyküsüdür.
  DETAY
 • Cumhuriyetin 75 Yılı Ek (1998/1999/2000)

  Cumhuriyetin 75 Yılı Ek (1998/1999/2000)

  Cumhuriyetin 75 Yılı Ek (1998/1999/2000)
  DETAY
 • Cumhuriyet Ansiklopedisi / Kutu içinde 4 cilt + CD-ROM

  Cumhuriyet Ansiklopedisi / Kutu içinde 4 cilt + CD-ROM

  Cumhuriyet Ansiklopedisi, Osmanlı'nın son dönemlerini ve Cumhuriyet'in kuruluş yıllarını kapsayan seslendirilmiş görüntüleri içeren bir CD ile birlikte sunuluyor okurlara.
  DETAY
 • İsmet İnönü

  İsmet İnönü

  Necdet Uğur

  Türkiye'nin ikinci cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün, yaşamı ve dünya görüşü üzerine birinci elden bir tanıklık.
  DETAY
 • Kayseri Cezaevi Günlüğü

  Kayseri Cezaevi Günlüğü

  Celal Bayar

  Tartışmalı bir dönemin birinci elden tanıklığı...
  DETAY
 • Türkiye’de Kongre İktidarları (1918-1920)

  Türkiye’de Kongre İktidarları (1918-1920)

  Bülent Tanör

  Milli Mücadele döneminin yerel ve ulusal kongre hareketlerini inceleyen Bülent Tanör, bu hareketlerin nirengi noktalarını titizlikle ortaya koyarak kongre örgütlenmelerinin hangi ihtiyaçtan doğduğunu incelerken, yukarıdaki soruya da ışık tutuyor.
  DETAY
 • Yeniçerilerin Kahiresi - Abdurrahman Kethüda Zamanında Bir Osmanlı Kentinin Yükselişi

  Yeniçerilerin Kahiresi - Abdurrahman Kethüda Zamanında Bir Osmanlı Kentinin Yükselişi

  André Raymond

  Kahire'yi bastan asagi imar eden siradisi bir yeniçeriyi, Abdurrahman Kethüda'yi odak alan bu arastirma, siyasetten sehir estetigine, gündelik hayattan mimariye uzanan zengin bir kültür yelpazesinin bütün renklerini yansitmakta.
  DETAY
 • II. Dünya Savaşı Tarihi (2 cilt)

  II. Dünya Savaşı Tarihi (2 cilt)

  Liddell Hart

  II. Dünya Savaşı Tarihi (2 cilt)
  DETAY