Tarih

 • Doğu Sorunu - 1774-1923 Uluslararası İlişkiler Üzerine Bir İnceleme

  Doğu Sorunu - 1774-1923 Uluslararası İlişkiler Üzerine Bir İnceleme

  Matthew Smith Anderson

  M. S. Anderson, artık kendi konusunda klasikleşmiş bir yapıt sayılan bu kitabında, Doğu Sorunu’nu gizli antlaşma belgeleri, elçilik raporları ve diplomatların anılarından yola çıkarak bütün yönleriyle incelemektedir.
  DETAY
 • Solan Akdeniz 1550 - 1870, Coğrafi - Tarihsel Bir Yaklaşım

  Solan Akdeniz 1550 - 1870, Coğrafi - Tarihsel Bir Yaklaşım

  Faruk Tabak

  Faruk Tabak Akdeniz’in hikâyesini ünlü tarihçi Fernand Braudel’in II. Felipe Döneminde Akdeniz ve Akdeniz Dünyası adlı klasik eserinde bıraktığı yerden devam ettiriyor.
  DETAY
 • MÖ 1100’den Günümüze, Çin ve Dünya - Ejder ve Yabancı Decallar

  MÖ 1100’den Günümüze, Çin ve Dünya - Ejder ve Yabancı Decallar

  Harry G. Gelber

  “Konfüçyüs”ten “Mao’nun cinsel yaşamı”na, “ipek” ve “çay”dan “Madam Çan’ın cazibesine” Çin tarihi özellikle yabancılarla ilişkiler üzerinde odaklanarak kat ediliyor.
  DETAY
 • Coğrafya ve Devrim

  Coğrafya ve Devrim

  Livingstone ve Withers’ın editörlüğünde hazırlanan Coğrafya ve Devrim’de bir araya getirilen makaleler şimdiye kadar yeterince vurgulanmamış bir konuyu, bilimsel, teknik ve siyasal devrimler ile coğrafya arasındaki karşılıklı ilişkiyi cesaretle ele alıyor.
  DETAY
 • Türkiye’nin İktisadî ve İçtimaî Tarihi

  Türkiye’nin İktisadî ve İçtimaî Tarihi

  Mustafa Akdağ

  Cumhuriyet dönemi tarihçiliğinin bir klasiği... Türklerin egemenliğindeki Anadolu’nun üç yüzyılının sosyal ve ekonomik tarihi ilk kez bu çalışmada bütüncül bir yaklaşımla ele alındı.
  DETAY
 • Günlükler (1906-1948) - Kâzım Karabekir (kutulu 2 cilt)

  Günlükler (1906-1948) - Kâzım Karabekir (kutulu 2 cilt)

  Kâzım Karabekir

  “Günlükler” Kâzım Karabekir Paşa’nın hayatını, günü gününe tuttuğu notlarla kamuoyunun bilgisine sunuyor!
  DETAY
 • Oryantalizm ve Hayırseverliğin İttifakı

  Oryantalizm ve Hayırseverliğin İttifakı

  Nora Şeni

  Oryantalizm ve Hayırseverliğin İttifakı
  DETAY
 • Edirne Hatıraları

  Edirne Hatıraları

  Kâzım Karabekir

  Kâzım Karabekir’in Edirne Hatıraları ilk defa okuyucu karşısına çıkıyor.
  DETAY
 • Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası "Celâlî İsyanları"

  Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası "Celâlî İsyanları"

  Mustafa Akdağ

  Cumhuriyet dönemi tarihçiliğimizin bir klasiği.
  DETAY
 • İstanbul’un Köpekleri

  İstanbul’un Köpekleri

  Catherine Pinguet

  İstanbul’un Köpekleri
  DETAY
 • Savaş Sonrası - 1945 Sonrası Avrupa Tarihi

  Savaş Sonrası - 1945 Sonrası Avrupa Tarihi

  Tony Judt

  Avrupa dünyanın en küçük kıtasıdır. Kıta bile değildir doğrusu – Asya’ya bağlı bir kara parçasıdır yalnızca.
  DETAY
 • Tarihyazımı

  Tarihyazımı

  Ernst Breisach

  Tarihyazımı (historiography) konusundaki en yetkin yazarlardan biri olarak bilinen Ernst Breisach’ın başyapıtı bu alanda verilmiş en önemli çalışma kabul edilir.
  DETAY
 • İttihat ve Terakki Cemiyeti

  İttihat ve Terakki Cemiyeti

  Kâzım Karabekir

  Terakki ve İttihat Cemiyeti, tarihimizin her zaman için iftihar edeceği bir teşekküldü.
  DETAY
 • II. Meşrutiyet’in İlk Yılı / 23 Temmuz 1908 - 23 Temmuz 1909

  II. Meşrutiyet’in İlk Yılı / 23 Temmuz 1908 - 23 Temmuz 1909

  Aygaz ve Yapı Kredi Yayınları II. Meşrutiyet’in 100. yılı dolayısıyla çok özel bir çalışmayı okurlarla buluşturdu.
  DETAY
 • Hayatım - Kâzım Karabekir

  Hayatım - Kâzım Karabekir

  Kâzım Karabekir

  Herkesin hayatı, mükemmel bir tarih parçasıdır. Hele çocukların ibret alacağı güzel bir kitaptır.
  DETAY
 • Soğuk Savaş - Pazarlıklar, Casuslar, Yalanlar, Gerçek

  Soğuk Savaş - Pazarlıklar, Casuslar, Yalanlar, Gerçek

  John Lewis Gaddis

  Soğuk Savaş, II. Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle ABD ile SSCB arasında yaşanan siyasi çekişmeyi birçok yönüyle ele alıyor.
  DETAY
 • İstanbul’da Tanzimat Öncesi Rum Ortodoks Kiliseleri

  İstanbul’da Tanzimat Öncesi Rum Ortodoks Kiliseleri

  Zafer Karaca

  Geniş bilgiler, ayrıntılı anlatım ve bilgilendirici fotoğraflarla alanındaki tek yetkin kaynak.
  DETAY
 • Bizans Tarihi

  Bizans Tarihi

  Timothy E. Gregory

  Önde gelen Bizans tarihçilerinden Timothy E. Gregory, kapsamlı araştırması Bizans Tarihi’nde coğrafi ve kültürel mirasçısı olduğumuz Bizans İmparatorluğu’nun tarih içindeki serüvenine ışık tutuyor.
  DETAY
 • Oryantalistler ve Düşmanları

  Oryantalistler ve Düşmanları

  Robert Irwin

  Oryantalizmin, özellikle 18. ve 19. yüzyıl Avrupa emperyalizmiyle bağlantılandırıldığı ve olumsuz çağrışımlar kazandığı sınırlı tanımlarına karşı çıkıyor.
  DETAY
 • İstanbul'da Gündelik Hayat

  İstanbul'da Gündelik Hayat

  Ekrem Işın

  Siyasetten kültüre, mimariden edebiyata uzanan çok boyutlu bir zemin üzerinde gerçekleştirilmiş kurgusu ve kendine has üslubuyla aynı zamanda, günümüz tarihçisinin de İstanbul'a sunduğu bir armağandır.
  DETAY