Tarih

 • I. Dünya Savaşı Anıları

  I. Dünya Savaşı Anıları

  Kâzım Karabekir

  Doğu Cephesi komutanıyken Kurtuluş Savaşımızın ilk zaferini kazanan, ilk anlaşmasını imzalayan ve “Şark Fatihi” olarak anılan Karabekir bu döneme ait bildiklerini İstiklâl Harbimiz adlı eserde toplamıştır.
  DETAY
 • Kuvayı Milliye Ruhu - Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi

  Kuvayı Milliye Ruhu - Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi

  Samet Ağaoğlu

  Bu eserde Milli Mücadele yıllarından ve Birinci Büyük Millet Meclisi’nin tarihinden çarpıcı kesitler bulacaksınız.
  DETAY
 • Roman Ancyra

  Roman Ancyra

  Musa Kadıoğlu, Kutalmış Görkay, Stephen Mitchell

  “This study on the Roman Ancyra, undertaken between 2002 and 2007, includes the analysis of archaeological, epigraphic and historical data.
  DETAY
 • Roma Döneminde Ankyra

  Roma Döneminde Ankyra

  Stephen Mitchell, Kutalmış Görkay, Musa Kadıoğlu

  “2002–2007 yılları arasında Roma Dönemi Ankyra’sı üzerine gerçekleştirilen bu çalışma, arkeolojik, epigrafik ve tarihsel verilerin sonuçlarını içermektedir.
  DETAY
 • Bizans’ın Kadınları

  Bizans’ın Kadınları

  Carolyn L. Connor

  Kadınların çevreleriyle ve kendileriyle ilişkilerini, geçmişten aldıklarını ve geleceğe bıraktıklarını ortaya çıkarıyor.
  DETAY
 • Evliyâ Çelebi’nin Nil Haritası

  Evliyâ Çelebi’nin Nil Haritası

  Evliyâ Çelebi’nin Nil Haritası “Dürr-i bî-misîl în ahbâr-ı Nîl”
  DETAY
 • İmparatorluk - Britanya'nın Modern Dünyayı Biçimlendirişi

  İmparatorluk - Britanya'nın Modern Dünyayı Biçimlendirişi

  Niall Ferguson

  Harvard Üniversitesi’nin ünlü tarih profesörü Niall Ferguson, İmparatorluk isimli bu kapsamlı incelemesinde Britanya’nın nasıl bir imparatorluğa dönüştüğünü ve modern dünyayı hangi yollarla yarattığını anlatıyor.
  DETAY
 • Karanlıkta Fısıldaşanlar / Stalin Rusya'sında Özel Yaşam

  Karanlıkta Fısıldaşanlar / Stalin Rusya'sında Özel Yaşam

  Orlando Figes

  DETAY
 • Seyyah’ı Âlem Evliyâ Çelebi’nin Dünyaya Bakışı

  Seyyah’ı Âlem Evliyâ Çelebi’nin Dünyaya Bakışı

  Prof. Dr. Robert Dankoff

  Seyahatnâme, onlarca yıla yayılan geniş ve dağınık bir anlatı olmasına karşın, tek bir bireyin tek bir ‘an’ içindeki bakış açısının ifadesi olarak ele alınabilir.
  DETAY
 • Osmanlı Tarihinden Portreler - Seçme Makaleler 1

  Osmanlı Tarihinden Portreler - Seçme Makaleler 1

  İsmail Hakkı Uzunçarşılı

  Cumhuriyet dönemi tarihçiliğimizin öncü adlarından İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın makalelerinden bir demet. Osmanlı tarihinden on altı portre.
  DETAY
 • Gezgin Şölen - Gıda Küreselleşmesinin On Bin Yılı

  Gezgin Şölen - Gıda Küreselleşmesinin On Bin Yılı

  Kenneth F. Kiple

  Kenneth F. Kiple, gıda küreselleşmesinin 10.000 yıllık tarihini anlattığı Gezgin Şölen’de bunlar gibi pek çok sorunun cevabını vermekle kalmıyor, insanlık tarihine her gün tükettiğimiz (ya da adını bile duymadığımız!) gıdalar üzerinden benzersiz bir bakış sunuyor.
  DETAY
 • Geceyarısına Bir Kala

  Geceyarısına Bir Kala

  Michael Dobbs

  Gazetecilikle tarihçiliği bir araya getiren nefes kesici bir anlatım.
  DETAY
 • Cumhuriyet Dönemi Geçmişe Bakış Açıları: Klasik ve Bizans Dönemleri

  Cumhuriyet Dönemi Geçmişe Bakış Açıları: Klasik ve Bizans Dönemleri

  DETAY
 • Büyülü Koro

  Büyülü Koro

  Solomon Volkov

  Büyülü Koro, Türkçede şimdiye dek böylesine derli toplu bir inceleme yayımlanmadığı için, önemli bir boşluğu dolduran, alanında bir başvuru kaynağı niteliğinde.
  DETAY
 • Karanlık Kıta: Avrupa’nın Yirminci Yüzyılı

  Karanlık Kıta: Avrupa’nın Yirminci Yüzyılı

  Mark Mazower

  Avrupa’nın unuttuğu ve unutturduğu karanlık yakın geçmişi...
  DETAY
 • İstiklâl Harbimizde Enver Paşa ve İttihat ve Terakki Erkânı

  İstiklâl Harbimizde Enver Paşa ve İttihat ve Terakki Erkânı

  Kâzım Karabekir

  İstiklâl Harbi’nde Enver Paşa etrafında dahi hayli entrikalar çevrildi. Vesikalar ile görülecektir ki bütün bu işlerde haricî eller, milli harekâtımızı muvaffakiyet­sizliğe sürüklemek için müthiş [rol] oynamışlardır.
  DETAY
 • Hatıratım

  Hatıratım

  Talât Aydemir

  Kitap Aydemir’in kendi el yazısı ile kaleme aldığı bütün anılarını kapsamaktadır ve tamamı ilk defa yayımlanmaktadır.
  DETAY
 • Bir Darbeci Subayın Anıları - 27 Mayıs Öncesi ve Sonrası

  Bir Darbeci Subayın Anıları - 27 Mayıs Öncesi ve Sonrası

  Adnan Çelikoğlu

  “Bana göre 27 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde özel bir yere sahiptir. Her olayda olduğu gibi iyi ve kötü tarafları olacaktır. Saklamadan yazalım ve ancak o zaman tarihi yazanlar, doğruyu bulurlar.”
  DETAY
 • 27 Mayıs Bakanlar Kurulu Tutanakları (özel kutulu, 2 cilt)

  27 Mayıs Bakanlar Kurulu Tutanakları (özel kutulu, 2 cilt)

  Yakın dönem siyasi tarihimize ilişkin yayımlanabilen pek az sayıdaki belge tomarına bir yenisi ekleniyor: 27 Mayıs Bakanlar Kurulu Tutanakları...
  DETAY
 • Üç Yıldız Bir Penaltı

  Üç Yıldız Bir Penaltı

  Atilla Kıyat

  Bu ne biçim asker?..
  DETAY