Tarih

 • Büyülü Koro

  Büyülü Koro

  Solomon Volkov

  Büyülü Koro, Türkçede şimdiye dek böylesine derli toplu bir inceleme yayımlanmadığı için, önemli bir boşluğu dolduran, alanında bir başvuru kaynağı niteliğinde.
  DETAY
 • Karanlık Kıta: Avrupa’nın Yirminci Yüzyılı

  Karanlık Kıta: Avrupa’nın Yirminci Yüzyılı

  Mark Mazower

  Avrupa’nın unuttuğu ve unutturduğu karanlık yakın geçmişi...
  DETAY
 • İstiklâl Harbimizde Enver Paşa ve İttihat ve Terakki Erkânı

  İstiklâl Harbimizde Enver Paşa ve İttihat ve Terakki Erkânı

  Kâzım Karabekir

  İstiklâl Harbi’nde Enver Paşa etrafında dahi hayli entrikalar çevrildi. Vesikalar ile görülecektir ki bütün bu işlerde haricî eller, milli harekâtımızı muvaffakiyet­sizliğe sürüklemek için müthiş [rol] oynamışlardır.
  DETAY
 • Hatıratım

  Hatıratım

  Tâlat Aydemir

  Kitap Aydemir’in kendi el yazısı ile kaleme aldığı bütün anılarını kapsamaktadır ve tamamı ilk defa yayımlanmaktadır.
  DETAY
 • Bir Darbeci Subayın Anıları - 27 Mayıs Öncesi ve Sonrası

  Bir Darbeci Subayın Anıları - 27 Mayıs Öncesi ve Sonrası

  Adnan Çelikoğlu

  “Bana göre 27 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde özel bir yere sahiptir. Her olayda olduğu gibi iyi ve kötü tarafları olacaktır. Saklamadan yazalım ve ancak o zaman tarihi yazanlar, doğruyu bulurlar.”
  DETAY
 • 27 Mayıs Bakanlar Kurulu Tutanakları (özel kutulu, 2 cilt)

  27 Mayıs Bakanlar Kurulu Tutanakları (özel kutulu, 2 cilt)

  Yakın dönem siyasi tarihimize ilişkin yayımlanabilen pek az sayıdaki belge tomarına bir yenisi ekleniyor: 27 Mayıs Bakanlar Kurulu Tutanakları...
  DETAY
 • Üç Yıldız Bir Penaltı

  Üç Yıldız Bir Penaltı

  Atilla Kıyat

  Bu ne biçim asker?..
  DETAY
 • Doğu Sorunu - 1774-1923 Uluslararası İlişkiler Üzerine Bir İnceleme

  Doğu Sorunu - 1774-1923 Uluslararası İlişkiler Üzerine Bir İnceleme

  Matthew Smith Anderson

  M. S. Anderson, artık kendi konusunda klasikleşmiş bir yapıt sayılan bu kitabında, Doğu Sorunu’nu gizli antlaşma belgeleri, elçilik raporları ve diplomatların anılarından yola çıkarak bütün yönleriyle incelemektedir.
  DETAY
 • Solan Akdeniz 1550 - 1870, Coğrafi - Tarihsel Bir Yaklaşım

  Solan Akdeniz 1550 - 1870, Coğrafi - Tarihsel Bir Yaklaşım

  Faruk Tabak

  Faruk Tabak Akdeniz’in hikâyesini ünlü tarihçi Fernand Braudel’in II. Felipe Döneminde Akdeniz ve Akdeniz Dünyası adlı klasik eserinde bıraktığı yerden devam ettiriyor.
  DETAY
 • MÖ 1100’den Günümüze, Çin ve Dünya - Ejder ve Yabancı Decallar

  MÖ 1100’den Günümüze, Çin ve Dünya - Ejder ve Yabancı Decallar

  Harry G. Gelber

  “Konfüçyüs”ten “Mao’nun cinsel yaşamı”na, “ipek” ve “çay”dan “Madam Çan’ın cazibesine” Çin tarihi özellikle yabancılarla ilişkiler üzerinde odaklanarak kat ediliyor.
  DETAY
 • Coğrafya ve Devrim

  Coğrafya ve Devrim

  Charles Withers

  Livingstone ve Withers’ın editörlüğünde hazırlanan Coğrafya ve Devrim’de bir araya getirilen makaleler şimdiye kadar yeterince vurgulanmamış bir konuyu, bilimsel, teknik ve siyasal devrimler ile coğrafya arasındaki karşılıklı ilişkiyi cesaretle ele alıyor.
  DETAY
 • Türkiye’nin İktisadî ve İçtimaî Tarihi

  Türkiye’nin İktisadî ve İçtimaî Tarihi

  Mustafa Akdağ

  Cumhuriyet dönemi tarihçiliğinin bir klasiği... Türklerin egemenliğindeki Anadolu’nun üç yüzyılının sosyal ve ekonomik tarihi ilk kez bu çalışmada bütüncül bir yaklaşımla ele alındı.
  DETAY
 • Günlükler (1906-1948) - Kâzım Karabekir (kutulu 2 cilt)

  Günlükler (1906-1948) - Kâzım Karabekir (kutulu 2 cilt)

  Kâzım Karabekir

  “Günlükler” Kâzım Karabekir Paşa’nın hayatını, günü gününe tuttuğu notlarla kamuoyunun bilgisine sunuyor!
  DETAY
 • Oryantalizm ve Hayırseverliğin İttifakı

  Oryantalizm ve Hayırseverliğin İttifakı

  Nora Şeni

  Oryantalizm ve Hayırseverliğin İttifakı
  DETAY
 • Edirne Hatıraları

  Edirne Hatıraları

  Kâzım Karabekir

  Kâzım Karabekir’in Edirne Hatıraları ilk defa okuyucu karşısına çıkıyor.
  DETAY
 • Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası "Celâlî İsyanları"

  Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası "Celâlî İsyanları"

  Mustafa Akdağ

  Cumhuriyet dönemi tarihçiliğimizin bir klasiği.
  DETAY
 • İstanbul’un Köpekleri

  İstanbul’un Köpekleri

  Catherine Pinguet

  İstanbul’un Köpekleri
  DETAY
 • Savaş Sonrası - 1945 Sonrası Avrupa Tarihi

  Savaş Sonrası - 1945 Sonrası Avrupa Tarihi

  Tony Judt

  Avrupa dünyanın en küçük kıtasıdır. Kıta bile değildir doğrusu – Asya’ya bağlı bir kara parçasıdır yalnızca.
  DETAY
 • Tarihyazımı

  Tarihyazımı

  Ernst Breisach

  Tarihyazımı (historiography) konusundaki en yetkin yazarlardan biri olarak bilinen Ernst Breisach’ın başyapıtı bu alanda verilmiş en önemli çalışma kabul edilir.
  DETAY
 • İttihat ve Terakki Cemiyeti

  İttihat ve Terakki Cemiyeti

  Kâzım Karabekir

  Terakki ve İttihat Cemiyeti, tarihimizin her zaman için iftihar edeceği bir teşekküldü.
  DETAY