Tarih

 • Haremden Kaçanlar - İstanbul'da Bir Devlet Meselesi ve Feminizm (1906)

  Haremden Kaçanlar - İstanbul'da Bir Devlet Meselesi ve Feminizm (1906)

  Alain Quella-Villéger

  HAREMDEN KAÇANLAR İstanbul’da Bir Devlet Meselesi ve Feminizm (1906)
  DETAY
 • 316 Gün "Küçük Kartal"ın Kore Günlüğü

  316 Gün "Küçük Kartal"ın Kore Günlüğü

  Kore Savaşı’nda şehit düşen en yüksek rütbeli Türk subayı olan Nuri Pamir Kore’de tuttuğu günlük Yapı Kredi Yayınlarından 316 Gün “Küçük Kartal”ın Kore Günlüğü Albay Nuri Pamir’in Kore Savaşı Günlüğü ve Mektupları adıyla kitaplaştı. Bu günlerde eşiyle olan mektuplaşmaları da kitap yeraldı.
  DETAY
 • Kanuni Devrinde İmparatorluk ve İktidar - Celalzade Mustafa ve 16. Yüzyıl Osmanlı Dünyası

  Kanuni Devrinde İmparatorluk ve İktidar - Celalzade Mustafa ve 16. Yüzyıl Osmanlı Dünyası

  Kaya Şahin

  Indiana University’nin Tarih bölümünde Yardımcı Doçent olan Kaya Şahin, Kanuni Devrinde İmparatorluk ve İktidar adlı çalışmasında, imparatorluğun bir numaralı bürokratı olan Celalzade Mustafa’nın bakış açısıyla revizyonist bir siyasi tarih anlatısını ve nişancının eserlerinin ayrıntılı bir okumasını bir araya getiriyor.
  DETAY
 • Stalingrad

  Stalingrad

  Antony Beevor

  II. Dünya Savaşı’nın Doğu cephesinde Stalingrad kenti için savaşan Kızıl Ordu’yla Mihver orduları arasındaki destansı muharebenin öncesi ve sonrasıyla anlatıldığı Stalingrad, tarihin en karanlık olaylarından birine ışık tutuyor.
  DETAY
 • Yavuz'un Kavgası - I. Selim'in Saltanat Mücadelesi

  Yavuz'un Kavgası - I. Selim'in Saltanat Mücadelesi

  H. Erdem Çıpa

  15. ve 16. yüzyılda İslamî ilke ve söylemlere dayalı bir siyasi oluşum olan Osmanlı devletinde bir hükümdarın saltanatının nasıl teşekkül ettiği ile ilgili önemli ipuçları sunuluyor.
  DETAY
 • Haberini Alayım, Yeter - Gerçek Bir Gulag Aşk Hikâyesi

  Haberini Alayım, Yeter - Gerçek Bir Gulag Aşk Hikâyesi

  Orlando Figes

  Gerçek Bir Gulag Aşk Hikâyesi
  DETAY
 • Türkiye İktisat Tarihi

  Türkiye İktisat Tarihi

  Niyazi Berkes

  Niyazi Berkes Türkiye İktisat Tarihi’nde Osmanlı İmparatorluğu’nun gücünün ve zenginliğinin doruğuna ulaştığı XVI. yüzyıldan geleneksel yapıların bütünüyle çözüldüğü XVIII. yüzyılın kapanışı arasındaki toplumsal ve ekonomik değişim üzerinde yoğunlaşıyor.
  DETAY
 • I. Dünya Şavaşı'nda Rusya'nın Rolü

  I. Dünya Şavaşı'nda Rusya'nın Rolü

  Sean McMeekin

  McMeekin’e göre Birinci Dünya Savaşı’nın ana sorunu Ortadoğu’yu kontrol etmekti. Bu anlamda 1914 savaşı Osmanlı mirası üzerine bir savaş olarak nitelenebilir.
  DETAY
 • Yassıada, Kayseri ve Toptaşı Cezaevi Günlükleri

  Yassıada, Kayseri ve Toptaşı Cezaevi Günlükleri

  Samet Ağaoğlu

  Yassıada, Kayseri ve Toptaşı Cezaevi Günlükleri kitabı siyasi tarihimizin son derece önemli bir dönemine olduğu kadar, bu dönem içinde başbakan yardımcılığı, bakanlık, milletvekilliği yapmış bir kişinin, dört yıl boyunca, beş ayrı cezaevinde, kendisinin ve arkadaşlarının verdiği yaşam mücadelesini, sıkıntılarını, acılarını, cezaevi koşullarını gözler önüne sererek bir bakıma da sosyal tarihimize ışık tutmaktadır.
  DETAY
 • Sarayın İmgeleri - Osmanlı Sarayının Gözüyle Resimli Tarih

  Sarayın İmgeleri - Osmanlı Sarayının Gözüyle Resimli Tarih

  Emine Fetvacı

  Emine Fetvacı’nın benzersiz çalışması Sarayın İmgeleri, resimli tarih kitaplarının Osmanlı saray kimliğinin oluşmasında oynadıkları merkezî rolü inceliyor.
  DETAY
 • Odaların Tarihi

  Odaların Tarihi

  Michelle Perrot

  Michelle Perrot insanoğlunun en eski yerleşkesinin izlerini sürüyor.
  DETAY
 • Aksakallı Havabakan Antal Bey - Türk Meteorolojisinin Kuruluşu

  Aksakallı Havabakan Antal Bey - Türk Meteorolojisinin Kuruluşu

  Melek Çolak

  Türkler muazzam çaba ve kararlı çalışmayla modern Türkiye’yi Asya’dan çıkarmaya çabalıyorlar. Şimdiden hayran kalınacak sonuçlar ortaya konuldu.
  DETAY
 • Sancaktan Saraya - Seçme Yazılar

  Sancaktan Saraya - Seçme Yazılar

  M. Çağatay Uluçay

  M. Çağatay Uluçay, geniş bir tarih yelpazesinde kalem oynatmış, pek çok konuda ilklere imza atmış bir araştırmacıdır.
  DETAY
 • Kırım - Son Haçlı Seferi

  Kırım - Son Haçlı Seferi

  Orlando Figes

  Kırım Savaşı ayrıca yeni sanayi teknolojilerinin, modern tüfeklerin, buharlı gemilerin, demiryolu ve telgraf gibi yeni lojistik ve iletişim biçimlerinin devreye girdiği, savaş muhabirleri ve fotoğrafçıların doğrudan sahnede yer aldığı modern savaşın ilk örneğiydi.
  DETAY
 • Hocam - Maarif Vekili Esat Sagay’ın Hatıraları

  Hocam - Maarif Vekili Esat Sagay’ın Hatıraları

  Esat Sagay

  Maarif Vekili Esat Sagay’ın Hatıraları...
  DETAY
 • Uygarlık - Batı ve Ötekiler

  Uygarlık - Batı ve Ötekiler

  Niall Ferguson

  Bu kitabın ele aldığı ana soru gittikçe bana bir modern çağ tarihçisinin ortaya atabileceği en ilginç soru gibi görünüyor.
  DETAY
 • Kötülük Kol Gezerken

  Kötülük Kol Gezerken

  Tony Judt

  İngiltere’nin önde gelen sosyalist tarihçilerinden birinden, dünyanın geleceğini şekillendirecek gençlere sol ve sorumluluk üzerine heyecan verici ve dokunaklı bir manifesto.
  DETAY
 • Osmanlı Hanedanı Üstüne İncelemeler - Seçme Makaleler 2

  Osmanlı Hanedanı Üstüne İncelemeler - Seçme Makaleler 2

  İsmail Hakkı Uzunçarşılı

  Bu kitapta Osman Gazi’den II. Abdülhamid’e kadar Osmanlı hanedanı mensuplarının hem özel hem kamusal kimliklerine ilişkin kısalı uzunlu otuzu aşkın inceleme bir araya getiriliyor.
  DETAY
 • Aile Günlüğü

  Aile Günlüğü

  Memduh Ezine

  Nâzım Hikmet’in halasının oğlu Celalettin Ezine doğduğunda babası Memduh Bey bir günlük tutmaya başlar. 15 Kasım 1899’da başlayan ve 2 Aralık 1937’de son bulan bu günlükte aile yaşamı ayrıntılarıyla anlatıldığı gibi toplumsal yaşamın önemli olayları da yer almaktadır.
  DETAY
 • Paranın Yükselişi - Dünyanın Finansal Tarihi

  Paranın Yükselişi - Dünyanın Finansal Tarihi

  Niall Ferguson

  Para, insanlık için teknolojik buluş kadar önemli
  DETAY