Tarih

 • Hazin Savaş 1914 - 1918

  Hazin Savaş 1914 - 1918

  Niall Ferguson

  “The Times”ın “kuşağının en parlak tarihçisi” olarak tanımladığı Niall Ferguson’a göre savaş her şeyden önce korkunçtu, yanı sıra da kaçınılmazdı.
  DETAY
 • Şamanlar ve Semboller - Kaya Resmi ve Göstergebilim

  Şamanlar ve Semboller - Kaya Resmi ve Göstergebilim

  Mihály Hoppál

  Mihály Hoppál, “Şamanlar ve Semboller”de tarihöncesine ait “kaya resimleri” ile Şamanizm arasındaki ilişkiyi mercek altına alıyor.
  DETAY
 • Sıfır Yılı (1945’in Tarihi)

  Sıfır Yılı (1945’in Tarihi)

  Ian Buruma

  Her imhayı bir inşanın izlediği doğruysa, Sıfır Yılı ikisi arasında kalan ve insanların çaresizlik kadar büyük umutla da dolu halde bir enkazla karşı karşıya kaldığı olağanüstü dönemeci ustalıkla sergiliyor.
  DETAY
 • Tarihi İcat Eden Adam - Herodotos’la Seyahatler

  Tarihi İcat Eden Adam - Herodotos’la Seyahatler

  Justin Marozzi

  Herodotos Tarihi, hiç sakınmayacak kadar güçlü insanlara dair hikâyeler aracılığıyla, kibrin ve ona bağlı öç duygusunun trajik biçimde kaçınılmaz sonuçları üzerine uslandırıcı dersler verir...
  DETAY
 • Berlin’in Düşüşü 1945

  Berlin’in Düşüşü 1945

  Antony Beevor

  “Stalingrad” kitabının ardından “Berlin’in Düşüşü 1945”te de aynı soruyu bir kez daha sormamıza neden oluyor. Savaşta “kazanan” taraf var mı gerçekten?
  DETAY
 • Bir Mahallenin Doğumu ve Ölümü (1424-2008) - Osmanlı İstanbulu'nda Kasap İlyas Mahallesi

  Bir Mahallenin Doğumu ve Ölümü (1424-2008) - Osmanlı İstanbulu'nda Kasap İlyas Mahallesi

  Cem Behar

  Cem Behar İstanbul’un en eski mahallesi olan Kasap İlyas’a ait nikâh kayıtları, şer’iye sicilleri ve tahrir-i nüfus belgelerinden yola çıkarak, demografi ve göç ilişkileri bağlamında mahallenin serencamını anlatıyor.
  DETAY
 • Osmanlıcılık, Ulusçu Akımlar ve Masonluk

  Osmanlıcılık, Ulusçu Akımlar ve Masonluk

  Paul Dumont

  Osmanlı İmparatorluğu’nun son yüzyılı, Doğu ve Batı’nın ‘’Büyük Hesaplaşma’sına tanıklık eder. Avrupa’nın gölgesi altında yürütülen modernleşme çabaları, bu hesaplaşmanın Osmanlı tarihindeki görünen yüzüdür.
  DETAY
 • Haremden Kaçanlar - İstanbul'da Bir Devlet Meselesi ve Feminizm (1906)

  Haremden Kaçanlar - İstanbul'da Bir Devlet Meselesi ve Feminizm (1906)

  Alain Quella-Villéger

  HAREMDEN KAÇANLAR İstanbul’da Bir Devlet Meselesi ve Feminizm (1906)
  DETAY
 • 316 Gün "Küçük Kartal"ın Kore Günlüğü

  316 Gün "Küçük Kartal"ın Kore Günlüğü

  Kore Savaşı’nda şehit düşen en yüksek rütbeli Türk subayı olan Nuri Pamir Kore’de tuttuğu günlük Yapı Kredi Yayınlarından 316 Gün “Küçük Kartal”ın Kore Günlüğü Albay Nuri Pamir’in Kore Savaşı Günlüğü ve Mektupları adıyla kitaplaştı. Bu günlerde eşiyle olan mektuplaşmaları da kitap yeraldı.
  DETAY
 • Kanuni Devrinde İmparatorluk ve İktidar - Celalzade Mustafa ve 16. Yüzyıl Osmanlı Dünyası

  Kanuni Devrinde İmparatorluk ve İktidar - Celalzade Mustafa ve 16. Yüzyıl Osmanlı Dünyası

  Kaya Şahin

  Indiana University’nin Tarih bölümünde Yardımcı Doçent olan Kaya Şahin, Kanuni Devrinde İmparatorluk ve İktidar adlı çalışmasında, imparatorluğun bir numaralı bürokratı olan Celalzade Mustafa’nın bakış açısıyla revizyonist bir siyasi tarih anlatısını ve nişancının eserlerinin ayrıntılı bir okumasını bir araya getiriyor.
  DETAY
 • Stalingrad

  Stalingrad

  Antony Beevor

  DETAY
 • Yavuz'un Kavgası - I. Selim'in Saltanat Mücadelesi

  Yavuz'un Kavgası - I. Selim'in Saltanat Mücadelesi

  H. Erdem Çıpa

  15. ve 16. yüzyılda İslamî ilke ve söylemlere dayalı bir siyasi oluşum olan Osmanlı devletinde bir hükümdarın saltanatının nasıl teşekkül ettiği ile ilgili önemli ipuçları sunuluyor.
  DETAY
 • Haberini Alayım, Yeter - Gerçek Bir Gulag Aşk Hikâyesi

  Haberini Alayım, Yeter - Gerçek Bir Gulag Aşk Hikâyesi

  Orlando Figes

  Gerçek Bir Gulag Aşk Hikâyesi
  DETAY
 • Türkiye İktisat Tarihi

  Türkiye İktisat Tarihi

  Niyazi Berkes

  Niyazi Berkes Türkiye İktisat Tarihi’nde Osmanlı İmparatorluğu’nun gücünün ve zenginliğinin doruğuna ulaştığı XVI. yüzyıldan geleneksel yapıların bütünüyle çözüldüğü XVIII. yüzyılın kapanışı arasındaki toplumsal ve ekonomik değişim üzerinde yoğunlaşıyor.
  DETAY
 • I. Dünya Şavaşı'nda Rusya'nın Rolü

  I. Dünya Şavaşı'nda Rusya'nın Rolü

  Sean McMeekin

  McMeekin’e göre Birinci Dünya Savaşı’nın ana sorunu Ortadoğu’yu kontrol etmekti. Bu anlamda 1914 savaşı Osmanlı mirası üzerine bir savaş olarak nitelenebilir.
  DETAY
 • Yassıada, Kayseri ve Toptaşı Cezaevi Günlükleri

  Yassıada, Kayseri ve Toptaşı Cezaevi Günlükleri

  Samet Ağaoğlu

  Yassıada, Kayseri ve Toptaşı Cezaevi Günlükleri kitabı siyasi tarihimizin son derece önemli bir dönemine olduğu kadar, bu dönem içinde başbakan yardımcılığı, bakanlık, milletvekilliği yapmış bir kişinin, dört yıl boyunca, beş ayrı cezaevinde, kendisinin ve arkadaşlarının verdiği yaşam mücadelesini, sıkıntılarını, acılarını, cezaevi koşullarını gözler önüne sererek bir bakıma da sosyal tarihimize ışık tutmaktadır.
  DETAY
 • Sarayın İmgeleri - Osmanlı Sarayının Gözüyle Resimli Tarih

  Sarayın İmgeleri - Osmanlı Sarayının Gözüyle Resimli Tarih

  Emine Fetvacı

  Emine Fetvacı’nın benzersiz çalışması Sarayın İmgeleri, resimli tarih kitaplarının Osmanlı saray kimliğinin oluşmasında oynadıkları merkezî rolü inceliyor.
  DETAY
 • Odaların Tarihi

  Odaların Tarihi

  Michelle Perrot

  Michelle Perrot insanoğlunun en eski yerleşkesinin izlerini sürüyor.
  DETAY
 • Aksakallı Havabakan Antal Bey - Türk Meteorolojisinin Kuruluşu

  Aksakallı Havabakan Antal Bey - Türk Meteorolojisinin Kuruluşu

  Melek Çolak

  Türkler muazzam çaba ve kararlı çalışmayla modern Türkiye’yi Asya’dan çıkarmaya çabalıyorlar. Şimdiden hayran kalınacak sonuçlar ortaya konuldu.
  DETAY
 • Sancaktan Saraya - Seçme Yazılar

  Sancaktan Saraya - Seçme Yazılar

  M. Çağatay Uluçay

  M. Çağatay Uluçay, geniş bir tarih yelpazesinde kalem oynatmış, pek çok konuda ilklere imza atmış bir araştırmacıdır.
  DETAY