İnceleme

 • Henry James ve Roman Sanatı

  Henry James ve Roman Sanatı

  Ünal Aytür

  Ünal Aytür, Henry James ve Roman Sanatı’nda, Henry James’in bize bıraktığı bu büyük mirası eserleri aracılığıyla inceliyor, onun sanat anlayışını, biçim ve yöntem kaygısını ve anlatım tekniğini tam bir yetkinlikle ele alıp çözümlüyor
  DETAY
 • Sıra Dışı Öykü

  Sıra Dışı Öykü

  Michel Butor

  Saat sabahın ikisi ya da üçüymüş (rüyamda), sokaklarda tek başıma yürüyormuşum.
  DETAY
 • Geceleyin Kütüphane

  Geceleyin Kütüphane

  Alberto Manguel

  Geceleyin Kütüphane, George Steiner’in “okumaya yazılmış bir aşk mektubu” sözleriyle övdüğü Médicis ödüllü Okumanın Tarihi ile aynı gelenekten: Kütüphanelerin uygarlığımızda oynadığı kritik rolün sürükleyici öyküsünü ele alıyor.
  DETAY
 • Huzursuz Huzur ve Tekinsiz Saatler - Ahmet Hamdi Tanpınar Üzerine Tezler

  Huzursuz Huzur ve Tekinsiz Saatler - Ahmet Hamdi Tanpınar Üzerine Tezler

  Zeynep Bayramoğlu

  Zeynep Bayramoğlu, Huzursuz Huzur ve Tekinsiz Saatler’de Tanpınar’ın Huzur ve Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanlarını yeni bir bakış açısıyla ele alıyor.
  DETAY
 • Elhamra

  Elhamra

  Robert Irwin

  Bir ekonomik çöküş, veba ve politik şiddet döneminde kurulan Elhamra Sarayı, tamamlandığı günden beri, İslam’ın Avrupa’daki geçmişini temsil eden en büyük anıt olma özelliğini koruyor.
  DETAY
 • Şair Sözü

  Şair Sözü

  Mehmet Can Doğan

  Türk şiirinin ucunu bucağını göstermeyi amaçlayan Mehmet Can Doğan, ele aldığı şairleri kendi dünyaları ve iklimleri içinde inceleyerek sonuçlar çıkarıyor…
  DETAY
 • Sait Faik’in Hikâyeciliği

  Sait Faik’in Hikâyeciliği

  Fethi Naci

  Sait Faik üzerine kılavuz niteliği taşıyan bir kitap.
  DETAY
 • Osmanlı'nın İstanbulu

  Osmanlı'nın İstanbulu

  Juan Goytisolo

  Avrupa'nın Osmanlı toplumuna bakış açısının, bir bir batılı tarafından eleştirisi sayılabilecek kitap, tarih boyunca imparatorluklara başkentlik yapmış İstanbul'da şekillenen yaşama biçimi üzerine çarpıcı gözlemler içeriyor.
  DETAY
 • Yahya Kemal

  Yahya Kemal

  Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kaleminden Türk şiir ve düşünce yaşamına damgasını vurmuş Yahya Kemal üzerine yapılmış birinci derecede bir tanıklık...
  DETAY
 • Virginia Woolf

  Virginia Woolf

  Mîna Urgan

  Çağımızın İngiliz ve dünya edebiyatının en etkin yazarlarından Virginia Woolf, evlenmesi ile 1941'deki ölümü arasındaki otuz yılda, on beş kitap yazdı.
  DETAY
 • Vejetaryenliğin Yararları

  Vejetaryenliğin Yararları

  Sâdık Hidâyet

  Modern İran edebiyatının büyük ustası Sadık Hidayet'in Vejetaryenliğin Yararları, vejetaryenliği kişisel bir seçim olmaktan öte, bir dünya görüşü olarak ele alıyor.
  DETAY
 • Okuma Uğraşı

  Okuma Uğraşı

  Akşit Göktürk

  "Alımlama Estetiği" konusunda Türkçede öncü bir çalışma niteliğindeki "Okuma Uğraşı", yazın araştırmasını ve öğretimini katı kalıplardan kurtarmayı, yazının yaşamla içiçeliğini vurgulamayı amaçlayan bir yapıt.
  DETAY
 • Okumanın Tarihi

  Okumanın Tarihi

  Alberto Manguel

  Borges'e kitap okuyan Alberto Manguel okumanın büyülü dünyasını tüm okurlarla paylaşıyor.
  DETAY
 • İnsanlık Güldürüsünde Yüzler ve Bildiriler

  İnsanlık Güldürüsünde Yüzler ve Bildiriler

  Tahsin Yücel

  İnsanlık Güldürüsünde Yüzler ve Bildiriler
  DETAY
 • D. H. Lawrence

  D. H. Lawrence

  Mîna Urgan

  D.H. Lawrence: Üç ustaya üç kat saygıyla okunacak bir kitap...
  DETAY
 • Çeviri: Dillerin Dili

  Çeviri: Dillerin Dili

  Akşit Göktürk

  Türkiye’de çeviribilimin kurucularından olan Prof. Dr. Akşit Göktürk’ün Çeviri: Dillerin Dili adlı kitabı, gerek çevirinin temel sorunlarına yaklaşım bağlamında sergilediği yöntemle, gerekse çevirinin gerçek bir okuma eylemiyle ne denli içiçe olduğunu göstermesiyle, alanında bir başyapıt niteliği taşımaktadır.
  DETAY