İnceleme

 • Gogol Dönemi Rus Edebiyatı

  Gogol Dönemi Rus Edebiyatı

  Nikolay Gavriloviç Çernişevski

  Bizim edebiyatımız... retorik olmaktan çıkarak sahici, doğal olmaya çalışmıştır her zaman. Gözle görülür ve devamlı başarılarla kendini gösteren bu arzu, edebiyat tarihimizin anlamını ve ruhunu da yaratmaktadır.
  DETAY
 • Ötekilere Yazmak - Sevim Burak Üzerine Yazılar

  Ötekilere Yazmak - Sevim Burak Üzerine Yazılar

  “Sevim Burak’ı Sevim Burak yapan şey hiç şüphesiz onun ele gelmez tarafıdır. Onun ele gelmezliği bireyin sorunlarını anlatırken içeriğe sıkışıp kalmaması, dilin kendisini de sorunsallaştırmasıdır.
  DETAY
 • Tolstoy’un Yaşamı

  Tolstoy’un Yaşamı

  Romain Rolland

  “Tolstoy’un Yaşamı”, yazara büyük hayranlık duyan ve onun yazın yaşamını dönemlere ayırma gereği duymadan bütünü ile seven birinden, büyük romancı Romain Rolland’dan ona bir selam.
  DETAY
 • Shakespeare'in Titremesi Orwell’in Öksürüğü

  Shakespeare'in Titremesi Orwell’in Öksürüğü

  John J. Ross

  Büyük yazarların hastalıkları ve tedavi süreçleri yapıtlarına nasıl yansıdı? Shakespeare frengiden mi mustaripti? Peki antibiyotiğin bilinmediği bir çağda nasıl tedavi ediliyordu?
  DETAY
 • Halüsinasyonlar

  Halüsinasyonlar

  Oliver Sacks

  Halüsinasyonların Sınırsız ve Gerçeküstü Dünyası
  DETAY
 • Marcel Proust ya da Bir Roman Yaratmak

  Marcel Proust ya da Bir Roman Yaratmak

  Mehmet Rifat

  “Marcel Proust ya da Bir Roman Yaratmak” modern romanın öncülerinden Proust’u anlamak ve yorumlamak isteyenler için bir başucu kitabı.
  DETAY
 • Montaigne’le Bir Yaz

  Montaigne’le Bir Yaz

  Antoine Compagnon

  “Montaigne’le Bir Yaz”ın en sarsıcı etkisi, okurların zihnindeki Aydınlanma düşüncesinin büyükbabası olarak Montaigne imgesini sarsması.
  DETAY
 • Orpheus'un Şarkısı - Tanpınar’ın Romanlarında Aşk ve Kadın

  Orpheus'un Şarkısı - Tanpınar’ın Romanlarında Aşk ve Kadın

  Handan İnci

  Tanpınar’ın romanlarında aşk ve yaratıcı yazıyı iç içe geçiren düşünceye göre bir sanat eseri ortaya koyabilmek sadece aşkla mümkündür.
  DETAY
 • Otantik Snoplar – Marcel Proust’un Roman Karakterleri

  Otantik Snoplar – Marcel Proust’un Roman Karakterleri

  Mehmet Rifat

  Marcel Proust’un “Kayıp Zamanın İzinde” adlı romanı bir “Kibarlar Âlemi Komedyası”dır.
  DETAY
 • Sabahattin Ali – Anılar, İncelemeler, Eleştiriler

  Sabahattin Ali – Anılar, İncelemeler, Eleştiriler

  Sabahattin Ali

  Sabahattin Ali’yi farklı yönleriyle tanımak ve eserlerinin Türk edebiyatındaki yerini daha iyi anlamak isteyenler için önemli bir kaynak...
  DETAY
 • Müzikofili - Müzik ve Beyin Öyküleri

  Müzikofili - Müzik ve Beyin Öyküleri

  Oliver Sacks

  Müzikofili nörolog-yazar Oliver Sacks’ın meslek hayatında karşılaştığı vaka öykülerinin bir derlemesi.
  DETAY
 • Shakespeare ve Hamlet

  Shakespeare ve Hamlet

  Mîna Urgan

  Mîna Urgan’ın Shakespeare ve Hamlet’i Shakespeare’in yaşamöyküsüyle birlikte soneleri ve bütün oyunları, özellikle de Hamlet üzerine ayrıntılı bir incelemeyi içeriyor.
  DETAY
 • Aklın Gözü

  Aklın Gözü

  Oliver Sacks

  Nota okuma yetisini kaybeden bir piyanist, yazdıklarını okuyamayan bir yazar, geçirdiği felç sonucu konuşma yetisini kaybeden bir kadın, çift gözle göremediği için derinlik ve mesafe algısından yoksun bir başkası ve yazarın kendi göz melanomu tedavisi sırasında tuttuğu günlük...
  DETAY
 • Ekmeğimiz

  Ekmeğimiz

  Predrag Matvejevic

  Predrag Matvejevic, Ekmeğimiz kitabında buğdayın muhteşem gezintisini, nesilden nesle aktarılan bilgileri derlemekle kalmıyor; ekmeğin bilgelik, şiir, sanat ve inanca dair tarihini de yazıyor.
  DETAY
 • Türk Şiirinde 1980 Kuşağı

  Türk Şiirinde 1980 Kuşağı

  Bâki Asiltürk

  Türk Şiirinde 1980 Kuşağı adlı çalışmasında 1980’lerde yaşanan kopuşun şiirimizde açtığı yeni yolları izliyor Bâki Asiltürk.
  DETAY
 • Siyah Giyen Adamlar

  Siyah Giyen Adamlar

  John Harvey

  Siyah rengin Ortaçağ’dan bu yana erkek giyiminde giderek artan önemini inceleyen bu kitap, ele aldığı dönemde özellikle Batı Avrupa sanat ve politikası ile bunların “siyah giyim” ile karşılıklı etkileşimini inceliyor.
  DETAY
 • Entelektüel Anlatıyı mı Savunuyorum?

  Entelektüel Anlatıyı mı Savunuyorum?

  Mehmet Rifat

  Entelektüel Anlatıyı mı Savunuyorum? içinde yüzdüğümüz anlatılar evrenini daha iyi anlamak ve yorumlamak isteyen çalışkan okurlar için kaçırılmayacak bir şölen...
  DETAY
 • Divan Şiiri Üstüne Denemeler

  Divan Şiiri Üstüne Denemeler

  Hüseyin Cöntürk

  Divan çalışmamız şairler üzerinde odaklanmıyor. Tersine şiir-merkezdir. Şöyle de diyebiliriz, beyitler şaire bakıp, şaire göre seçilmemiştir. O kadar ki çalışmamızdaki örneklerden şairlerin adı silinse uyguladığımız yöntem etkilenmeyecektir. Başka bir deyişle çalışmamız şair-sızmazdır.
  DETAY
 • Modern Türk Edebiyatı’nın Fransız Kaynakları

  Modern Türk Edebiyatı’nın Fransız Kaynakları

  Gül Mete Yuva

  Gül Mete Yuva, bu çalışmasında, 19. yüzyılda Fransız kültürünün Osmanlı kültürünü nasıl ve hangi yollardan etkilediğini inceliyor.
  DETAY
 • Mars’ta Bir Antropolog

  Mars’ta Bir Antropolog

  Oliver Sacks

  Oliver Sacks Mars’ta Bir Antropolog’da, normal ile patolojik olan arasındaki ayrımı belirleyen ölçütlerin kişinin yaşamı mercek altına alındığında görece nasıl değişkenlik gösterdiğini gözler önüne seren, dudak uçuklatıcı yedi farklı yaşamöyküsünü aktarıyor.
  DETAY