Herkese Biraz Bilim

PAYLAŞ
YORUM YAZ
Kitap Akrabalıkları

Fransız Bilimler Akademisi, ABD Ulusal Akademisi ve İngiliz Kraliyet Bilimler Akademisi üyesi profesör Claude Allègre’den bilimi sevenler için harika bir kitap Herkese Biraz Bilim. Allègre Önsöz’de kitabını şöyle tanımlıyor: “Bu kitabın amacı bilimin büyük kazanımlarını, bunların en zor olanlarını bile herkese erişilir kılmaktır. Teknik bir yapıt ya da bir ders kitabı değil, 21. yüzyılın sıradan insanına yönelik bir genel kültür kitabı bu.” İşte bu düşünceden yola çıkılarak hazırlanmış Herkese Biraz Bilim. Claude Allègre fizik, kimya, biyoloji, astronomi ve yerbilim dallarında ele aldığı bütün konuları, “bilimin verdiği zihinsel hazzı” herkesle paylaşabilsin diye son derece sade bir dille yazmış.

Temel buluşların ve bilimsel düşüncenin ilerlemesinin özünü iyi anlatabilmek amacıyla, matematik diline alerjisi olanları yıldırmamak için, bu dile her türlü başvurudan kaçındım. Aksine, bilimin büyük serüveninin tarihsel, insansal, yaşayan yönüne öncelik verdim, çünkü bilim insandan kopuk bir bilgi değil; hızlanmaları duraklamaları, aydınlık ve karanlık dönemleriyle insanın büyük bir serüveninin ürünü; ama bunu yaparken de bilimin özniteliğinden ve kesinliğinden –yeri geldiğinde güçlüğünden, belirsizliklerinden, yanılgılarından, sapmalarından– ödün vermedim.

* E-posta adresiniz hiç kimseyle paylaşılmayacaktır.