Sosyoloji ve Fotoğraf İlişkisi Üzerine - Fotoğraf Kulübü

PAYLAŞ
ÜCRETSİZ

Merih Akoğul’un hazırlayıp sunduğu Fotoğraf Kulübü’nün bu ayki programında sosyoloji ve fotoğraf arasındaki ilişki ele alınacak.

Fotoğraf, bulunuşundan bu yana, bireysel ve toplumsal olanı kayıt altına almanın yanı sıra insanın toplumla kurduğu ilişkide de önemli roller üstlenmiştir. Söyleşide, fotoğrafın ancak sosyoloji üzerinden okuyabileceğimiz bu çerçevesi, ağırlıklı olarak, Susan Sontag’ın başyapıtı “Fotoğraf Üzerine”den yola çıkılarak yapılacak saptamalar üzerinden yeniden ve güncel bir bakışla çizilmeye çalışılacak.

Dorothea Lange
“Göçmen Anne”
1936