Bilim Akademisi Konferansları - Alt Etik / Üst Etik - Konferans

PAYLAŞ
ÜCRETSİZ

Alt etik; herkesin doğrusunu bildiği ve yapmaktan kaçındığı, önemli bir bölümünün de yasal suç oluşturduğu davranışların yanlışlığını vurgular. Çocuk istismarı veya onay alınmadan yapılan ilaç deneyleri böyle davranışlar arasında sayılmaktadır. Üst etik ise neyin doğru, neyin yanlış olduğu konusunda toplumsal düzlemde görüş birliğine varılamamış durumları ifade etmektedir. Örneğin gereksiz tıp hizmetleri veya yerel etik normlarını evrensel etik normlarının üzerinde tutmayı üst etik sorunları kapsamına alabiliriz. Bir etik karmaşası içinde olan toplumlarda etik/ahlak tartışmalarının odağında, büyük bir kolaycılıkla, alt etik sorunları yer alır. Bilim Akademisi Konferansları’nın bu toplantısında Prof. Dr. Hasan Yazıcı, toplumda göz ardı edilen üst etik sorunlarına gereken önem verildiğinde alt etik sorunlarının nasıl daha kolay çözümlenebildiği üzerinde duracak. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı’nın kurucusu ve Avrupa Bilimler Akademisi üyesi olan Prof. Dr. Hasan Yazıcı; Behçet sendromu, klinik araştırma metodolojisi ve bilim etiği üzerine araştırmalar yapmaktadır.

Karikatür: Prof. Dr. Yalçın Tüzün