Semih Tezcan

Semih Tezcan
PAYLAŞ
Hakkında
Prof. Dr. Semih Tezcan Doğumu Mersin 1943. Ankara, Hamburg ve  Göttingen ÜniversitelerindeTürkoloji, Altayistik, İran dilleri ve etnoloji  öğrenimi gördü. Göttingen Üniversitesinde okurken İran’a yapılan Halacistan  ekpedisyonlarına katıldı (1968, 1969). Aynı üniversitede Halaçça araştırmaları  projesinde uzman olarak çalıştı (1971-72). Ankara Üniversitesinde öğretim üyesi  (1974-1984) ve kapatılan Türk Dil Kurumu’nda kol başkanı (1976-1983) olarak  görev yaptı. 1984’ten 2008’e değin Almanya’da Bamberg Üniversitesi, Türk Dili  Tarihi ve Kültürü Kürsüsünde öğretim üyesi olarak çalıştı. Bilkent  Üniversitesi'nde erken dönem Türk  edebiyatı dersleri verdi. 1994’te Berlin-Brandenburg Bilimler Akademisi tarafından  Turfan Komisyonu üyeliğine seçildi. Türkolojinin çeşitli alanlarında yaptığı çalışmalarla bilime  sağladığı katkılardan dolayı Türkiye Bilimler Akademisi 2006 Bilim Ödülüne  lâyık görüldü. Eski Uygurca metinler yayınladı ("Das uigurische Insadi-Sutra", Berlin, 1974; "Eski Uygurca HsüanTsang Biyografisi,  X, Bölüm", Ankara, 1975).  Halaçça’nın sözlüğünü yaptı ("Wörterbuch des Chaladsch", Budapeşte, 1980, G. Doerfer ile birlikte). Bu dilden  derlediği metinleri işledi ("Folklore-Texter der Chaladsch", Wiesbaden, 1994, G. Doerfer ile birlikte).  Karahanlıca, Harezm Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi  metinleri üzerine kitap ve makaleler, tanıtma-eleştirme yazıları yayınladı.  Dede Korkut Kitabı’nın yeni bir bilimsel yayınını gerçekleştirdi ("Dede Korkut Oğuznameleri", İstanbul, 2000 - H. Boeschoten ile  birlikte). Bu metin üzerine filoloji ve etnoloji notları içeren bir kitap  yayınladı ("Dede Korkut  Oğuznameleri Üzerine Notlar",  İstanbul, 2001).

15 Eylül 2017 tarihinde vefat etti.