Makbule Aras Eivazi

Makbule Aras Eivazi
PAYLAŞ
Hakkında

Makbule Aras Eivazi 1972’de doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu, aynı fakültede Eski Türk Edebiyatı alanında yüksek lisans yaptı. Farsça öğrendi ve Türk edebiyatının yanı sıra İran edebiyatıyla da ilgilenmeye başladı. “Varlık”, “kitap-lık”, “Notos”, “Virgül”, “Cumhuriyet Kitap”, “Öteki-siz”, “Ç.N.”, “Sıcak Nal”, Duvar gibi çeşitli dergilerde deneme, eleştiri, inceleme, çeviri ve öyküleri yayımlandı. Yayımlanan çeviri kitapları: “Yeryüzü Ayetleri”, Furuğ (Can Yayınları, 2008); “Kör Baykuş”, Sâdık Hidâyet, (Kırmızı Yayınları, 2015); “Kış Uykusu”, Goli Taraghi (YKY, 2016); Top, Gulam Hüseyin Sâedi (F. Eivazi ile, YKY, 2017); “Bayel Ağıtçıları”, Gulam Hüseyin Sâedi (F. Eivazi ile, YKY, 2017).